August 29, 2019

Bilen min

Jeg har en gammel Opel som er blå og som jeg kaller Paula var på EU-kontroll her om dagen, og bortsett fra noe småtteri er Paula god som ny! Det gjorde meg veldig glad  


EU-kontroll kan være ganske skummelt for man vet jo aldri helt hvordan det går. Men heldigvis gikk det bra denne gangen. 

Posted by: Therese Hatlestad at 10:38 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 59 words, total size 1 kb.
What colour is a green orange?
8kb generated in CPU 0.08, elapsed 0.066 seconds.
35 queries taking 0.047 seconds, 44 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.